galerija matice srpske
Wikimedia: Saskafoto

Galerija Matice srpske je najbogatiji umetnički muzej srpske umetnosti savremenog doba.

Istorijat

Galerija Matice srpske osnovana je 1847.godine u Pešti, a 1864.godine je preseljena u Novi Sad.
Kao samostalna ustanova počinje sa radom 1958.godine.

Pri osnivanju Galerije Matice srpske, najveću ulogu imao je njen tada najugledniji član i sekretar Teodor Pavlović.
Davne 1840.godine doživotni predsednik i dobrotvor Matice srpske Sava Tekelija zaveštao je dragocenu zbirku svojih porodičnih portreta i celokupnu imovinu Matici.
To je ujedno bio i poziv imućnim građanima da poklanjaju ili poveravaju na čuvanje muzeju sve one predmete koji doprinose obogaćivanju narodnog duha i služe njegovom kulturnom unapređenju.

Zbirke

Umetnički fond Galerije Matice srpske, sa bogatom zbirkom srpske umetnosti od XVII do XX veka, decenijama je uvećavan poklonima i zaveštajima. Od samog početka Galerija se bavi proučavanjem, sakupljanjem, čuvanjem, izlaganjem i tumačenjem umetničkih dela srpske kulturne baštine.

I danas je Statutom Galerije Matice srpske predviđena mogućnost dopunjavanja i obogaćivanja njenih zbirki novim donacijama i to kako delima iz savremenog umetničkog stvaralaštva, tako i delima iz ranijih vremenskih razdoblja i stilskih epoha.

Postavke

U okviru javnog rada, osim redovnih tumačenja stalne postavke, samostalno ili u saradnji sa drugim muzejima i kulturnim ustanovama priređuju se stručna predavanja, koncerti i raznovrsne promocije.

Adresa:

Trg galerija 1

Radno vreme:

Utorak – subota 10 – 18h
Petak 12 – 20h

Ulaznice:

Ulaz je besplatan

Please rate this