Manastir Velika Remeta

Manastir Velika Remeta se nalazi u dolini, u istočnom delu Fruške gore, u blizini istoimenog sela Velika Remeta.

Ovaj manastir je posvećen svetom Dimitriju, kao i crkva koja je u sklopu manastira.
U okviru manastira se nalaze i dve kapele: Svetog Jovana Krstitelja iz XVIII veka i Uspeniju Presvete Bogorodice iz 1970. godine.
Sa sve četiri strane je okružen konacima i ima najviši i najstariji zvonik u Sremu -38,6 metara.

Istorijat

Manastir je sazidan u XV veku, ali kao i većina fruškogorskih manastira nema verodostojnu potvrdu o tome ko ga je podigao. Po narodnom predanju manastir je podigao kralj Dragutin Nemanjić, međutim pisanih dokaza nema o tome.
Manastirska crkva je veoma stara i sagrađena je u XVI veku.

Unutra[njost manastira Velika RemetaPo nekim pretpostavkama crkva je prvi put freskopisana 1568. godine, i iz tog perioda datira i freska na spoljašnjem zidu.
Na toj fresci je prikazan Sveti Dimitrije. Freska je na žalost veoma loše očuvana. Jedina freska koja je očuvana do danas se nalazi iznad severnih vrata i na njoj je Bogorodica sa malim Hristom.

Ikone za ikonostas su izrađene u prvoj polovini XVIII veka.

Na početku II svetskog rata manastir su zauzele ustaše i opustošile ga i spalile.

Manastir Velika Remeta je obnovljen 1982. godine, a njegova obnova se nastavlja do današnjih dana.
Velika Remeta manastir na Fru[koj gori
U okviru manastira nalazi se “Rajski vrt”, Etno selo, kopija “Vitlejemske pećine” i brda “Sion” sa kapelom. Tu se nalazi i izvor Ubavac, koji je čuven po svojoj lekovitoj vodi koja bistri vid.

Na ulazu u manastirski vrt se nalazi novi konak za posetioce.
U okviru manastira se takođe organizuje letnja likovna škola i ikonopisačka radionica za mlade.

Adresa manastira Velika Remeta:

Braće Radosavljević 38
Velika Remeta

Telefon:

022/ 24 68 112

Please rate this